Điều kiện để bảo hành có hiệu lực

? QUYỀN LỢI VFA NGHĨA VỤ CẢU KHÁCH HÀNG

Để sử dụng xe an toàn, thoải mái và đảm bảo quyền lợi bảo hành, việc kiểm tra và bảo dưỡng xe là hết sức cần thiết. Quý khách vui lòng chú ý những điểm sau đây:

Sử dụng xe theo đúng phương pháp đã hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng.

Tiến hành “kiểm tra trước khi vận hành” theo đúng hướng dẫn.

Tiến hành kiểm tra định kỳ đúng lịch theo sách hướng dẫn sử dụng và trong sổ bảo hành này.

Thay thế các bộ phận định kỳ, các chất lỏng, dầu mỡ theo đúng sách hướng dẫn sử dụng đã quy định.

Ký tên, xác nhận đầy đủ thông tin về việc đã thực hiện kiểm tra định kỳ trong cuốn sổ Bảo hành.

Công ty Honda Việt Nam thực hiện chế độ bảo hành nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm mà quý khách mới mua, để đề phòng những khuyết tật của vật liệu hoặc do sản xuất.

? QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

1️⃣ Hiệu lực bảo hành: Chứng nhận bảo hành có hiệu lực khi điền đầy đủ các thông tin cá nhân, ký tên, đóng dấu xác nhận của Cửa hàng do Honda ủy nhiệm nơi quý khách mua xe.

2️⃣ Thừa kế bảo hành: Trong thời hạn bảo hành nếu chủ xe bán xe cho người thứ hai, vui lòng mang xe và sổ bảo hành đến Cửa hàng do Honda ủy nhiệm để đăng ký lại thông tin đăng ký bảo hành. Trong thời hạn bảo hành còn lại, mọi điều kiện thể hiện trong sửa chữa bảo hành vẫn được đảm bảo.

3️⃣ Làm thể nào để nhận được sửa chữa bảo hành

Các sửa chữa bảo hành phải do Cửa hàng do Honda ủy nhiệm thực hiện. Để nhận được sửa chữa bảo hành quý khách nhất thiết phải mang xe cùng sổ bảo hành này đến Cửa hàng do Honda ủy nhiệm gần nhất.

Trong trường hợp xe không thể vận hành hoặc vận hành không an toàn, vui lòng liên hệ với Cửa hàng do Honda ủy nhiệm nơi quý khách mua xe hoặc Cửa hàng do Honda ủy nhiệm gần nhất để được hướng dẫn hoặc liên hệ với Phòng quan hệ khách hàng để được tư vấn.

4️⃣ Phạm vi bảo hành

Sổ bảo hành có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam tại các Cửa hàng do Honda ủy nhiệm. Nếu quý khách mang ra nước ngoài thì quyền lợi của quý khách không được đảm bảo.

Công ty Honda Việt Nam cung cấp chứng nhận bảo hành này để đảm bảo sửa chữa miễn phí theo các điều khoản và điều kiện trên đây. Đối với những vấn đề xảy ra sau thời gian bảo hành, việc đảm bảo này không được áp dụng. Nếu quý khách có bất kỳ vấn đề gì, xin vui lòng liên hệ với Cửa hàng do Honda ủy nhiệm hoặc Công ty Honda Việt Nam để được giải đáp mọi thắc mắc, yêu cầu của quý khách.

? CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐỂ BẢO HÀNH CÓ HIỆU LỰC

Theo các điều khoản và điều kiện được trình bày phía sau, Công ty Honda Việt Nam cam kết sửa chữa lại miễn phí các hư hỏng do sản xuất, thông qua các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD).

1️⃣ Quý khách phải đăng kí vào sổ lưu của Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm.

2️⃣ Việc kiểm tra xe trước khi bán là phải do Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm thực hiện và quý khách phải nhận những chỉ dẫn thích hợp:

Từ kĩ thuật viên của Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm.

Từ đại diện bán xe của Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm.

Từ Sách hướng dẫn sử dụng xe.

3️⃣ Việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ phải được thực hiện đầy đủ theo Phiếu bảo dưỡng đối với lần 1, 2 3, 4, 5, 6. Việc kiểm tra này tốt nhất nên do Cửa hàng hoặc Trạm dịch vụ đã bán xe thực hiện. Tuy nhiên, trong trường hợp thay đổi địa chỉ hoặc trường hợp khẩn cấp thì Cửa hàng hoặc Trạm dịch vụ được ủy nhiệm gần nhất có thể thực hiện việc kiểm tra và bảo hành này.

4️⃣ Khi có bất cứ khiếu nại gì, đều phải trình Sổ bảo hành đúng lúc.

Chỉ duy nhất Honda Việt Nam có toàn quyền đánh giá tất cả các mục trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now

Scroll Up